Så många invånare har Mönsterås kommun tappat på fem år

Så många invånare har Mönsterås kommun tappat på fem år

2021-03-29 0 av Peter A Rosén

MÖNSTERÅS

Mönsterås kommun har tappat 131 invånare mellan åren 2016 och 2020.

– Befolkningsutvecklingen är bekymmersam. Det är en av de stora framtidsfrågorna för oss, sa kommunalrådet Anders Johansson (C) på måndagskvällens fullmäktigemöte.

Anders Johansson (C), kommunalråd i Mönsterås kommun. FOTO: MÖNSTERÅS KOMMUN

Han tog upp problematiken i samband med diskussionen kring bokslutet och årsredovisningen för 2020 (kommunen landade på 17,1 plusmiljoner).

”Stor inflyttning”

– Vi vet att vi har haft en stor inflyttning i vår kommun under flera år. Men nu har vi två år med befolkningsminskning. Vi vet att det delvis har rört sig om att vi har haft en inflyttning från utlandet – och en vidareflyttning inrikes. Det handlar om folk som har kommit till Sverige och som kanske inte har valt att komma till just Mönsterås kommun egentligen. Men man hamnade här – och sedan väljer man att flytta vidare, sa kommunalrådet.

”Det här är en oerhörd utmaning för vår ekonomi”

ANDERS JOHANSSON (C), KOMMUNALRÅD I MÖNSTERÅS KOMMUN

– Det här är en oerhörd utmaning för vår ekonomi. Vi hade en utmaning under tiden då vi hade en kraftig befolkningstillväxt. Då talade vi om växtvärk. Kostymen stramade. Det var svårt att få plats med barnen i skolan och barnomsorgen.

– Vi får motsvarande utmaning när folkmängden sjunker. Nu gäller det att vi hänger med ner med kostnaderna. I samma takt som vi tappar invånare, så gäller det att vi anpassar våra kostnader. Skatteunderlaget viker. Sedan är det förstås viktigt att vi jobbar med att öka vår attraktionskraft.

Att hantera folkmängdsförändringarna är en av kommunens allra största utmaningar under de närmaste åren, konstaterade Anders Johansson.

Han slog också fast att 2020 var ett år som kommer att kopplas ihop med covid-19 i första hand.

”Har hänt oerhört mycket”

– Men det hände oerhört mycket i vår kommun under året som gick. Det är viktigt att ta fram det också. Vi har haft en inflyttning på Solhem – en av de största välfärdssatsningarna som har gjorts i den här kommunen. Vi har byggt en skola i Fliseryd. Ett jätteprojekt som mycket väl skulle kunna vara den största händelsen under ett normalår.

– En mycket viktig investering, som jag är glad över att vi har genomfört. Och som vi var helt överens om. För Fliseryds del så kommer man nog att komma ihåg 2020 som året då strulet kring Ica-butiken var över och man nådde fram till en långsiktig lösning där.

 ”Jag tror verkligen att det har varit ett bra år för Fliseryd”

ANDERS JOHANSSON

– Jag tror verkligen att det har varit ett bra år för Fliseryd. Och vi har haft en ordentlig utbyggnad på Mölstadskolan (i Mönsterås). En stor satsning som helt kom i skymundan på grund av covid-19. Vi fortsatte att bygga ut stadsnätet. Vi ansåg att vi var tvungna att bryta planen som vi hade tidigare. Så vi har byggt i ytterområdena, där Telia har släckt ner kopparnätet. En del av våra kommuninvånare satt utan fast telefonuppkoppling. Vi vet också att mobiltäckningen är synnerligen bristfällig i dessa områden.

”Beklagansvärt”

Prioriteringen resulterade också i att mer tätortsnära områden prioriterades bort, summerade kommunalrådet.

– Det är beklagansvärt – men det var en rimlig prioritering, sa han.

Mönsterås kommun antog dessutom en del dokument under 2020.

– Vi har antagit miljömålen. Ett viktigt dokument för framtiden. Vi tog ett bostadsförsörjningsprogram. Och vi har hållit på med en ortsanalys i Fliseryd. Vi har klubbat det personalpolitiska programmet och detaljplanen i hamnen.

– Vi har klarat av att få till en avsiktsförklaring om E22:an, Genomfart Mönsterås, med Trafikverket, regionen och kommunen. Vi har goda chanser att få in den i nästa nationella transportplan, tack vare det. Vi har också en avsiktsförklaring för Stångådalsbanan.

Det hände faktiskt oerhört mycket under 2020, påpekade Anders Johansson.

”Banbrytande”

– Tyvärr så kommer vi att komma ihåg det som året med covid-19. Det dominerade vår verklighet. Men det var samtidigt en enorm verksamhet i Mönsterås kommun. Tittar man på kommunen som område, så har vi dessutom vindkraftsparken i Åby-Alebo – med en investering på 1,7 miljarder kronor. Den största investeringen i den här delen av landet som pågår just nu.

– Emån har öppnats för fiskvandring nerifrån kusten och upp till Högsby, tack vare Södras satsning vid Karlshammar och vår egen vid Åby kvarn. Det kan vara banbrytande för en ort som Fliseryd, som får en fantastisk potential i fiskenäringen, sa Anders Johansson.

”Det är roligt att det händer bra saker. Men vi har några surdegar kvar som vi behöver jobba med”

ROBERT RAPAKKO (S), OPPOSITIONSRÅD I MÖNSTERÅS KOMMUN

Oppositionsrådet Robert Rapakko (S) höll med om att kommunen gjorde bra saker under 2020.

Robert Rapakko (S), oppositionsråd i Mönsterås kommun. FOTO: PETER A ROSÉN

– Skolan i Fliseryd, bygget av Solhem, förverkligandet av planen för hamnen, exempelvis. Det är roligt att det händer bra saker. Men vi har några surdegar kvar som vi behöver jobba med – och 2020 var inte bästa året för att jobba med dem. Nu måste vi ta nya gemensamma tag – för annars kommer kostnadsutvecklingen att skena i väg för oss.

– Vi ser fram emot att arbeta aktivt med detta under 2021, sa Robert Rapakko.