Så många struntade i munskyddet på KLT-bussarna

Så många struntade i munskyddet på KLT-bussarna

2021-04-20 0 av Peter A Rosén

LÄNET

Fyra av tio personer – 41,7 procent – använde inte munskydd när de åkte buss förra veckan, enligt en undersökning som genomfördes mellan 12 och 16 april via wifi-systemet ombord på Kalmar länstrafiks bussar.

Det skriver Region Kalmar län i ett pressmeddelande på tisdagen.

När en resenär anslöt sig till wifi-systemet i bussen fick de via en webbenkät i sin telefon svara på om de använde munskydd eller inte – och i sådana fall varför.

Totalt svarade 2 538 personer på enkäten (det var frivillig medverkan).

Glömde

Bland dem som uppgav att de inte använde munskydd sa 26 procent att de inte upplevde någon risk för trängsel ombord, 24 procent var under 16 år och 21 procent konstaterade att de hade glömt att ta med munskydd.

Sedan den 1 april gäller regionala rekommendationer, som är utfärdade av Region Kalmar läns smittskyddsläkare.

Det innebär att man, om man är över 16 år, alltid ska ha munskydd på sig när man åker med kollektivtrafiken.

Fakta / Så svarade resenärerna

58,3 procent uppgav att de använde munskydd under resan. 41,7 procent sa att de inte använde munskydd.

Huvudförklaringarna till att man inte använde munskydd var:

26 procent upplevde ingen risk för trängsel.

24 procent var under 16 år och omfattas därmed inte av munskyddsrekommendationen.

21 procent hade glömt att ta med munskydd.

8 procent uppgav att de inte tror att munskydd hjälper.

7 procent angav att de inte har råd med munskydd.

7 procent svarade ”vet ej”.

5 procent angav att de inte vill använda munskydd eller att de ogillar att använda dem.

Källa: Region Kalmar län

FOTO

FREEPIK