Så ser styrelsen ut i nybildad förening i länet

Så ser styrelsen ut i nybildad förening i länet

2021-04-16 0 av Mönsterås-Nytt

LÄNET

På torsdagskvällen den 15 april höll den nya föreningen ”Idéburna Nätverket Kalmar län” sin första årsstämma. Föreningen är en paraplyorganisation bestående av föreningar från hela samhället med regionalt perspektiv, och syftar till att förbättra samverkan både mellan varandra och med offentlig sektor.

– Vi från idéburen sektor är engagerade, kunniga och vill bidra till att lösa dagens och morgondagens samhällsutmaningar. Bildandet av föreningen kommer att underlätta dialog och samverkan med offentlig sektor och vara till stor nytta för alla medborgare i länet, säger Edvin Arnby-Machata, från Rädda Barnen, som är nyvald ordförande för Idéburna Nätverket Kalmar län.

I samband med årsstämman höll även det EU-finansierade projektet Samverkansplattform Kalmar län ett stormöte för att sprida kunskap om den nya föreningen och om överenskommelsen som planeras mellan Region Kalmar län och idéburen sektor på regional nivå.

Överenskommelsen i Kalmar län sluts mellan parter som på lika villkor är ansvariga för arbetet med hänsyn till parternas olikheter och förutsättningar.

”Vi ser det som mycket positivt att vi nu har kommit så långt i processen att vi har fått till en regional förening som kan vara en viktig part och göra samverkan med offentlig sektor både tydligare och bättre”

ÅSA SELANDER, PROJEKTLEDARE

– Vi ser det som mycket positivt att vi nu har kommit så långt i processen att vi har fått till en regional förening som kan vara en viktig part och göra samverkan med offentlig sektor både tydligare och bättre, säger Åsa Selander, projektledare.

Till styrelse för föreningen Idéburna Nätverket Kalmar län valdes också följande ordinarie ledamöter:

Ingrid Thornberg (Hela Sverige Kalmar län), Mikael Fagerström (RF-SISU), Dea Carlsson (Kalmar läns Hembygdsförbund), Sara Cullin-Rinaldo (Funktionsrätt Kalmar län) och Ulf Åman (Hyresgästföreningen Sydost).

Som adjungerade ledamöter valdes Åsa Selander och Ewa Engdahl (Coompanion Kalmar län).