Så stora blev plussiffrorna för Mönsterås kommun förra året

Så stora blev plussiffrorna för Mönsterås kommun förra året

2021-03-03 0 av Peter A Rosén

MÖNSTERÅS

17,1 plusmiljoner.

Det var resultatet för Mönsterås kommun under 2020.

Det är bra, med tanke på att prognoserna pekade mot ett betydande underskott, konstaterar kommunstyrelsens ordförande Anders Johansson (C).

Faktum är att kommunen fick kompensation, fullt ut, från staten för kostnader som var kopplade till pandemin.

Vågade inte räkna med det

– Det hade vi inte alls vågat räkna med.

Minuset för nämnderna låg dock på 20 miljoner kronor, totalt, och det var socialnämnden (minus 17 miljoner kronor) och barn- och utbildningsnämnden som stod för det.

Utmaningarna inom äldreomsorgen har varit enorma under pandemin och kostnaderna för ekonomiskt bistånd har gått upp en aning under krisen.

”Oerhört stolt”

– Jag är oerhört stolt över hur våra medarbetare har klarat av arbetet under pandemin. Riktigt bra gjort, säger Anders Johansson.

Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden ska fortsätta med sitt effektiviseringsarbete i år – men det blir inte aktuellt med några besparingskrav.

Investeringsnivån i kommunen låg på totalt 119 miljoner kronor förra året.

Bland de stora utgiftsposterna fanns exempelvis nybyggnationen av en skola i Fliseryd (25 miljoner kronor) och fiberutbyggnaden på landsbygden (18 miljoner kronor).

”För mycket”

– 119 miljoner är egentligen för mycket för vår kommun, långsiktigt. Vi bör ligga på cirka 70–80 miljoner kronor i investeringar per år. Det blir betydligt lägre vissa år – och högre under vissa perioder, säger Anders Johansson.

Kommunen kommer att ligga på en högre investeringsnivå även i år.

– Det handlar om nödvändiga investeringar i renings- och vattenverk. Vi kommer att lägga omkring 29 miljoner kronor på modernare teknik.

ARKIVFOTO

PETER A ROSÉN