SD-krav i regionen: ”Utbilda fler sjuksköterskor!”

SD-krav i regionen: ”Utbilda fler sjuksköterskor!”

2021-06-02 0 av Mönsterås-Nytt

LÄNET

Sverigedemokraterna kräver i en motion till regionfullmäktige att Region Kalmar län agerar för att öka antalet platser till sjuksköterskeprogrammet i Kalmar län. Det framgår av ett pressmeddelande från partiet.

”Sjukvårdens medarbetare arbetar sedan lång tid under stark press, samtidigt som antalet sjuksköterskor per invånare har sjunkit. Det allra viktigaste är att förbättra arbetsvillkor och löner. Vi måste dock också utbilda fler sjuksköterskor”, säger Martin Kirchberg, oppositionsråd för Sverigedemokraterna.

Fler utbildningsplatser behövs

Sverigedemokraterna vill att Region Kalmar län skyndsamt utreder hur antalet platser till sjuksköterskeprogrammet i länet kan ökas. Partiet pekar på att antalet förstahandssökande till sjuksköterskeprogrammet i länet ökat från 184 år 2019 till nu 256.

”Många fler söker nu och ändå får vi inte fler utbildningsplatser! Det är styrt uppifrån. Skulle Linnéuniversitetet öka platserna, så skulle man inte få betalt för det av staten. Därför måste vi titta på om regionen kan köpa uppdragsutbildning”, säger Claus Zaar, ledamot för SD i hälso- och sjukvårdsberedningen.

Ekonomisk ersättning för handledning

Sverigedemokraterna vill i ytterligare en motion ha utrett hur regionen kan öka antalet praktikplatser (verksamhetsförlagd utbildning) ute i sjukvården för dem som studerar till sjuksköterska. Partiet vill också titta på att ge ekonomisk ersättning för handledningen, något som handledarna inte får idag av regionen.

”Fler utbildningsplatser kräver fler praktikplatser. Vi vet att det viktigaste för om man efter utbildningen fortsätter att jobba som sjuksköterska här i regionen, det är just hur man har upplevt praktiken ute i verkligheten”, säger Bo Karlsson, ledamot för SD i personalutskottet.

Över 200 miljoner per år för hyrpersonal

SD framhåller att en satsning på att utbilda fler kommer att kosta pengar, men att det nu måste få kosta. Regionens skattebetalare tvingas betala över 200 miljoner per år på dyr hyrpersonal i sjukvården. Det är betydligt vettigare att utbilda fler sjuksköterskor och att förbättra löner och arbetsvillkor för våra fasta sjuksköterskor, avslutar Martin Kirchberg.

Foto: Freepik