SD: ”Vi måste kunna fånga upp alla som får bestående besvär efter covid-19-infektion”

SD: ”Vi måste kunna fånga upp alla som får bestående besvär efter covid-19-infektion”

2021-01-12 0 av Peter A Rosén
LÄNET

Sverigedemokraterna har lämnat in en skriftlig fråga till regionens krisledningsnämnd. Partiet vill veta vilken rehabilitering covid-19-sjuka får.

– Det kommer fler och fler uppgifter om att även personer som inte behövt sjukhusvård har fått långvariga besvär efter att ha drabbats av covid-19. Vi vill veta hur stort behovet av rehabilitering av covid-19-sjuka är, säger Martin Kirchberg, oppositionsråd för Sverigedemokraterna.

SD framhåller i skrivelsen att det är oroande att det bland dem som blir långtidssjuka efter covid-19 också finns unga eller medelålders människor, som tidigare varit friska.

”Viktigt”

– Det är viktigt att sjukvården har de verktyg som behövs för att klara av rehabiliteringen av covid-19-sjuka. Det gäller både resurser och kompetens. Vi måste kunna fånga upp alla som får bestående besvär efter covid-19-infektion. De som drabbats måste få information om behov av eftervård, säger Martin Kirchberg.

Partiet pekar på den stora smittspridningen i samhället just nu, som troligen kommer att göra att behovet av rehabilitering ökar ännu mer i år, vilket också är Socialstyrelsens bedömning.

GRAFIK

SVERIGEDEMOKRATERNA