SD vill ha språkkrav inom omsorgen i Mönsterås kommun

SD vill ha språkkrav inom omsorgen i Mönsterås kommun

2021-04-26 0 av Mönsterås-Nytt

MÖNSTERÅS

Sverigedemokraterna vill att ett språkkrav, motsvarande svenska på gymnasienivå, ska införas för personal i Mönsterås kommuns äldreomsorgs- och LSS-verksamhet.

Partiet lyfter fram förslaget i en motion till fullmäktige.

”Inom äldreomsorgen och LSS tar kommunen hand om några av samhällets svagaste och mest sårbara individer. Många har en nedsatt kognitiv förmåga, som leder till svårigheter med kommunikationen”, skriver Sverigedemokraterna, som betonar att omsorgstagaren är beroende av att kunna kommunicera med sin personal.

Partiet påpekar att personalen ska kunna läsa och skriva rapportblad.

SD påminner också om att många personer, som har omsorgsinsatser, har nedsatt hörsel – vilket innebär att de är ännu sårbarare.

”Missförstånd i kommunikationen kan leda till potentiellt farliga situationer”, skriver partiet i motionen.

ARKIVFOTO: FREEPIK