Sjötorget återuppstår på ny plats i Mönsterås

Sjötorget återuppstår på ny plats i Mönsterås

2021-05-05 0 av Peter A Rosén

MÖNSTERÅS

Sjötorget återuppstår, på en ny plats, i Mönsterås.

– Vi är fullständigt medvetna om att det här inte är den gamla platsen för Sjötorget. Det är några hundra meter därifrån, men vi väljer ändå att ta upp det namnet igen, för att behålla den historiska kopplingen, säger kommunalrådet Anders Johansson (C).

Nu när hamnen ska byggas om och förses med bostäder behövs nya namn på gator och torg som växer fram.

Nya namn som har antagits är Sjötorget och Skeppsgatan.

Från medeltiden och fram till 1900-talet var området mellan Sillbryggan och Storgatan, vid Modéerska huset, en öppen marknadsplats som hade namnet Sjötorget.

Centralpunkten

Enligt många var Sjötorget den verkliga centralpunkten, navet, för handeln som Mönsterås byggdes upp runt.

Parallellt bedrevs handel uppe på åsen, på det så kallade Landtorget, som finns kvar i dag.

Runt år 1900 anlades Sjögatan och Sjötorget minskades ner till en yta vid kajen.

Bebyggelse och utveckling av hamnen ledde så småningom till att Sjötorget försvann helt och hållet.

”Väcka nyfikenhet”

”När ett samhälle utvecklas är det ofta inte möjligt att bevara alla gamla miljöer även om viljan finns, men man kan bevara mycket av kulturhistoria genom att ta vara på gamla namn som varit betydande för en ort. På så vis kan ett namn väcka nyfikenhet och intresse hos kommande generationer och locka till att inhämta kunskap om sin hemort och dess historia. Något som bör uppmuntras”, skriver kommunen i beslutsunderlaget.

”När nya Sjögatan byggdes på 1990-talet fick den gamla delen av gatan namnet Sjötorgsvägen. Detta var ett lovvärt sätt att just ta tillvara kunskapen om att det funnits ett sjötorg. Att ytterligare förstärka denna historiska koppling genom att namnge det nya torget Sjötorget skapar ingen konflikt och risken för sammanblandning blir inte större än vid andra gatunamn som kan vara mycket lika varandra. Dessutom finns det en logik i att Sjötorgsvägen faktiskt leder ner från Storgatan nästan ända fram till det nya Sjötorget.”

”Liknande konstellationer finns vid tex. Nytorget och Nytorgsgatan på Södermalm i Stockholm. Järntorget och Järntorgsgatan i Gamla stan i Stockholm. Kvarntorget och Kvarntorgsgatan i Uppsala. Hospitaltorget och Hospitaltorgsgränd i Linköping med flera”, skriver kommunen.