Spolning av vattenledningsnätet i Timmernabben under vecka 2-5

Spolning av vattenledningsnätet i Timmernabben under vecka 2-5

2022-01-10 Av av Annicka GunnarssonTIMMERNABBEN

Under vecka 2-5 utför företaget Pollex AB luft-vattenspolning av vattenledningsnätet i norra Timmernabben på uppdrag av Mönsterås kommun. Syftet med spolningen är att förbättra vattenkvaliteten, och förebygga de problem med missfärgat vatten, lukt och smak som förekommit inom vissa områden.

Pollex AB har fått i uppdrag av Mönsterås kommun att utföra luft-vattenspolning av vattenledningsnätet i norra delen av Timmernabben under vecka 2-5. Metoden som används innebär att luft och vatten leds in och ut i ledningssträckan via brand- eller spolposter. Det luftblandade vattnet avskiljer avlagringar (järn, mangan) i röret.

Lapp i brevlådan

Fastigheter som berörs av arbetet får en lapp i brevlådan 2-4 dagar innan arbetet utförs. I informationen som skickas ut uppmanas fastighetsägare att inte öppna kranar, spola i toaletter eller använda tvätt- och diskmaskin den dagen du påverkas av spolningen då dina privata vattenledningar kan bli igensatta.

Mönsterås kommun uppmanar även att stänga den kran/ventil som sitter före din vattenmätare. För att klara dig utan vatten under tiden då spolningen pågår behöver du tappa upp tillräcklig mängd vatten för att klara behovet skriver kommunen på sin hemsida där det även framgår att vissa fastigheter kan behöva få spolat mer än en gång. Du kan alltså få information om avstängning vid mer än ett tillfälle.

Vattnet kan bli missfärgat

Efter spolning i ditt område kan vattnet bli missfärgat och innehålla luft. Missfärgningen är inte farlig och består av rostutfällningar, men man ska inte dricka eller använda starkt missfärgat vatten till matlagning. Det är viktigt att man låter vattnet spola kraftigt i kallvattenkranen efter avslutat arbete för att få bort missfärgning.

Spola ej i toalettstolen förrän samtliga kranar är genomspolade då detta kan leda till igensättning av filter och ventiler. Undvik tvätt av ljusa kläder tills vattnet blir klart då tvätten kan bli missfärgad enligt Mönsterås kommun som även informerar om att problem med missfärgat vatten även kan förekomma utanför det område där spolning pågår.

Karta över det område där Pollex AB utför luft-vattenspolning av vattenledningsnätet. Karta: Mönsterås kommun

Foto: Peter A Rosén (överst)

Dela gärna artikeln: