Stängningen av Ljungnässkolan i Mönsterås förlängs till och med 3 mars

Stängningen av Ljungnässkolan i Mönsterås förlängs till och med 3 mars

2021-02-25 0 av Peter A Rosén

MÖNSTERÅS

”Den tillfälliga stängningen av Ljungnässkolan och Ljungnässkolans fritidshem i Mönsterås förlängs till och med onsdag den 3 mars”, skriver Mönsterås kommun i ett pressmeddelande på torsdagen.

”Skolskjuts till och från Ljungnässkolan är inställd. I samråd med smittskyddsläkaren förlänger vi den tillfälliga stängningen av Ljugnässkolan till och med onsdag den 3 mars, för att säkerställa att smittkedjorna är brutna i personalgruppen och bland eleverna. Vi planerar för att skolan och fritidshemmen öppnar som vanligt igen därefter, men stängningen kan komma att förlängas ytterligare”, skriver kommunen.

”Frånvaron fortsatt hög”

”En ny bedömning om skolan kan öppna igen är planerad till tisdag den 2 mars. Smittskyddsenheten ser en fortsatt ökning av fall med koppling till Ljungnässkolan. Frånvaron i personalgruppen är fortsatt hög och flera är hemma och inväntar provsvar.”

– Vi har en löpande dialog med Region Kalmar läns smittskyddsenhet och följer utvecklingen noga. Om de ser ett behov av att vidta ytterligare åtgärder på Ljungnässkolan så kommer vi naturligtvis att genomföra dessa innan skolan öppnar igen, säger Magnus Sjöstedt, skolchef i kommunen.

”Ljungnässkolans fritidshem är öppna för barn vars båda vårdnadshavare jobbar inom samhällsviktig verksamhet och inte har möjlighet att vara hemma”, skriver kommunen.

ARKIVFOTO

FREEPIK