”Sug på den: TRETTIOFEM MILJONER!”

”Sug på den: TRETTIOFEM MILJONER!”

2021-03-20 0 av Thomas Wennerklint

LÖRDAGSKRÖNIKAN

Spara på skolan?

Då ska vi diskutera IKE.

Det ska sparas på skolan.

Både i Oskarshamn och i Mönsterås.

Säkert på fler håll i landet

Som alltid väcker det debatt och de allra flesta tycker ju inte att besparingar inom skolan är något positivt.

Att besparingarna annonseras samtidigt som man kan läsa om ordningsproblem, barn och ungdomar som mår dåligt och svaga resultat gör det hela naturligtvis ännu känsligare.

Är kostymen för stor?

Det heter nu att många skolor, framför allt grundskolor har fått en som det heter ”lite för stor kostym”. Det har helt enkelt gått åt för mycket pengar.

En kommun brukar veta hur många barn man har och kommer att ha i grundskolan, men efter 2015 kullkastades alla kalkyler och elevantalet ökade markant på många håll.

Detta ökade behov mötte man bland annat med att anställa fler elevassistenter och språkstödjare. Nu när eleverna går vidare till gymnasiet eller flyttas till andra delar av landet måste man spara.

Att spara så att det märks inom skolan handlar som på många andra håll inte om att använda mindre papper eller inte kopiera så mycket – det är lönekostnaderna som måste ner.

Pengar ska alltid användas effektivt, men om jag med över 25 år i läraryrket skulle försöka mig på en liten analys så kommer skolan att behöva personella resurser i än högre utsträckning.

”Idag finns det så många elever som av olika skäl inte mår bra, inte ”passar in” i skolans organisation, vi har hemmasittare, sociala problem, kulturella skillnader, mobbning och utanförskap”

THOMAS WENNERKLINT, KRÖNIKÖR

Idag finns det så många elever som av olika skäl inte mår bra, inte ”passar in” i skolans organisation, vi har hemmasittare, sociala problem, kulturella skillnader, mobbning och utanförskap.

Jag upplever att andelen elever med ”problem” av olika slag och som behöver stöttning av skolans olika stödfunktioner har ökat markant de senaste åren. Det gäller både elever med svensk bakgrund och de som inte varit Sverige så länge.

Det här gäller inte bara på högstadiet, det gäller även gymnasiet.

Fast det är mycket som händer med ungdomar under högstadietiden och enligt mig är det där beredskapen för att fånga upp elever som riskerar att hamna snett ska vara som störst. På högstadiet borde det alltid finnas tillräckliga personella resurser – tappar man en elev helt där är risken stor att man aldrig kan få grepp om den igen.

”Ganska stökigt”

För många elever är skolan också den del av tillvaron där det är lite lugnt, det kan var ganska stökigt för många både hemma och på fritiden – då behövs vuxna i skolan som har tid till eleven.

Att fånga upp ungdomar tidigt för att undvika att de hamnar utanför systemet är till allas gagn. Idag är en gymnasieexamen hårdvaluta, utan den är risken hög att hamna i arbetslöshet, som i förlängningen kan leda till andra bekymmer som missbruk och kriminalitet.

Nu målar jag fan på väggen men en medborgare som inte arbetar, oavsett vad anledningen är, tär ju på allas resurser. Så frågan är om vi egentligen har råd att spara in på skolan. Tyvärr dröjer notan.

”Kostar massor”

Nu behöver en kommun naturligtvis hålla i plånboken och de långsiktiga konsekvenserna går långt över nästa budgetperiod.

Ska det sparas så tycker jag man från statligt håll ska se över det fria skolvalet – det kostar nämligen massor för kommunerna – utan att de kan göra något åt saken.

Det fria skolvalet innebär att man fritt får söka gymnasieutbildning var som helst, inte bara i hemkommunen.

Fram tills för sisådär 20 år sedan fick du gå din gymnasieutbildning i din hemkommun om det program du ville gå fanns där. Många mindre kommuner, till exempel Mönsterås, hade på nittiotalet satsat på egna gymnasieskolor, de flesta väldigt ambitiösa och lyckade satsningar (ja, Mönsterås är ett sådant exempel).

”Slog undan benen”

Det fria skolvalet slog undan benen på en del av dessa småortsgymnasier, en del finns inte kvar idag, andra kämpar för sin överlevnad när eleverna hellre väljer att åka timtal i buss för att gå ett program på en ”stor” skola i en större stad, när man istället kunde cyklat till det lokala gymnasiet och fått en många gånger bättre utbildning.

”En stor skola innebär nämligen inte per automatik bättre undervisning och fler val, snarare tvärtom. Stora klasser med upp till 30 elever, mindre lärartäthet och mer opersonligt”

THOMAS WENNERKLINT

En stor skola innebär nämligen inte per automatik bättre undervisning och fler val, snarare tvärtom. Stora klasser med upp till 30 elever, mindre lärartäthet och mer opersonligt.

Men det är väl bra att få välja?

Jo, men det kostar miljoner för de mindre kommunerna att skicka elever till andra kommuner.

Alla skattebetalare borde lära sig vad IKE står för – Interkommunal ersättning.

”Hade gråtit”

Det är den summa pengar som en till exempel Mönsterås får betala till Oskarshamn och Kalmar för att man skickar gymnasieungdomar dit.

År 2020 betalde Mönsterås kommun ungefär 35 miljoner i IKE till andra kommuner.

Sug på den:

TRETTIOFEM MILJONER!

Det är vad det kostar per år för att ungefär 250 ungdomar från Mönsterås kommun varje dag åker buss ett par timmar norr- eller söderut.

Hade jag varit skattebetalare i Mönsterås kommun hade jag gråtit över den strida ström av pengar som försvinner längs E22 åt olika håll. Men det är inte så många som känner till, eller tänker på, detta.

Skolvalet får också till följd att det läggs ner massor med pengar i reklam och andra evenemang för att locka gymnasielever till skolorna.

”Slöseri”

Lärare tvingas jobba med marknadsföring, något som inte fanns med i utbildningen, åtminstone inte på min tid.

Att använda mycket tid och mycket pengar till att ”slåss” om eleverna med andra gymnasieskolor är ett sällsynt skådat slöseri – de pengarna och IKE kunde gått till något mycket viktigare.

Här finns pengar att spara – i hela landet.

Ett exempel:

På Mönsteråsgymnasiet, en skola som når höga betyg i de flesta jämförelsestudier (ja, det var lite marknadsföring), kan vi ha en klass på SA-programmet med 10 elever.

Utan problem hade vi kunnat ha det dubbla till i princip samma lärarkostnad – istället åker eleverna – och pengarna – till andra kommuner.

”Rimligt? Nej!”

Rimligt? Nej!

Onödigt? – Ja, absolut

Kunde pengarna använts till något bättre inom skolan? – Tveklöst.

Fortsatt trevlig helg!

Håll ut och håll avstånd!

Thomas

Thomas Wennerklint.