Val 2022: Viktigaste frågorna i Mönsterås kommun

Val 2022: Viktigaste frågorna i Mönsterås kommun

2021-12-21 Av av Mönsterås-NyttMÖNSTERÅS KOMMUN

Söndagen den 11 september 2022 är det allmänna val till riksdagen, kommun- och regionfullmäktige för mandatperioden 2022-2026 enligt Valmyndigheten.

Inför valet 2022 kommer vi att lägga extra fokus på läsarnas viktigaste frågor.

Enligt vår enkätundersökning bland våra läsare i Mönsterås kommun så är följande frågor viktigast i valet 2022.

 • Lag & ordning 63,8%
 • Skola & utbildning 55,3%
 • Invandring & integration 55,3%
 • Sjukvård 44,7%
 • Trygghet 44,7%
 • Äldreomsorg 42,6%
 • Boende 34%
 • Jobb & arbete 25,5%
 • Infrastruktur 21,3%
 • Pension 19,1%
 • Ekonomi & skatt 19,1%
 • Sociala frågor 17%
 • Miljö & klimat 12,8%
 • Energifrågor 10,6%
 • Familjepolitik 8,5%
 • Företagande & entreprenörskap 8,5%
 • Kultur 8,5%
 • Försvaret 6,4%
 • Djurrättsfrågor 4,3%
 • Jämställdhet 4,3%
 • Jämlikhet 2,1%

Några av våra läsares kommentarer

”Invandring och integration. En lyckad integration ger mindre samhällskostnader.”

”Trygghet, sista åren så har det blivit katastrof med gäng och våldsbrott.”

”Skola och utbildning. För att det sparas alldeles för mycket på barnen. Många har idag diagnoser eller andra bekymmer som gör att de inte klarar en vanlig klassrumsmiljö och behöver anpassad miljö och extra stöd för att klara skolan. Detta finns inte pengar till.”

”Skolan behöver resurser för att bygga trygga barn, ge dem kunskap och nyfikenhet på lärande för livet.”

”Infrastruktur leder till jobb, integration och trygghet. Det är viktigt ur miljösynpunkt och det skapar social välfärd att knyta samman småorterna med bättre lokaltrafik.”

”Trygghet. Om man inte är trygg där man bor så kvittar resten.”

”Lag ordning trygghet, vi måste stävja en negativ utveckling innan det är för sent.”

Läsarfråga:

Vilket parti skulle du rösta på i riksdagsvalet om det vore val i dag?
376 röster
Foto: Sveriges Riksdag

Resultat från valet 2018

FAKTA / Allmänna val i Sverige

I regeringsformen, som är en del av grundlagen, står det att all offentlig makt utgår från folket och att folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Grundlagen säger också att folkstyrelsen genomförs genom ett representativt statsskick. Det betyder att folket väljer någon som representerar dem när viktiga beslut ska fattas, till exempel i riksdagen eller i kommunfullmäktige.

Valsystemet i Sverige grundar sig på allmän och lika rösträtt och att valen ska vara fria, hemliga och direkta.

 • Allmän rösträtt. Rösträtten beror endast på sådana krav som folk i allmänhet kan uppfylla, det vill säga ålder, medborgarskap och bostadsort.
 • Lika rösträtt. Alla väljare har lika rätt att påverka valresultatet, det vill säga en röst per person.
 • Fria val. Ingen annan får bestämma vad väljaren ska rösta på.
 • Hemliga val. Väljaren är inte tvungen att visa eller tala om hur hen röstat.
 • Direkta val. Väljarna utser direkt de som sitter i till exempel riksdagen eller kommunfullmäktige ­– de är direktvalda av folket

Foto: Sveriges Riksdag

Dela gärna artikeln: