”Varje människa som behöver stöd måste få hjälp innan det är för sent”

”Varje människa som behöver stöd måste få hjälp innan det är för sent”

2021-05-12 Av av Mönsterås-NyttLÄNET

”Liberalerna har, tillsammans med regeringen och Centerpartiet, kommit överens om att det ska inrättas en ny nationell stödlinje dit människor kan ringa för att få stöd med psykisk ohälsa och självmordstankar”, skriver Liberalerna i ett pressmeddelande.

– Stödlinjen är till för dem som själva drabbats, men också för anhöriga och närstående. Folkhälsomyndigheten har nu fått i uppdrag att förbereda för de tekniska lösningar som behövs och för rekrytering av kunnig personal, så att stödlinjen kan öppnas nästa sommar, säger Lina Nordquist (L), riksdagsledamot och sjukvårdspolitisk talesperson.

Fokus på vuxna

”Den nya nationella stödlinjen kommer att ha fokus på vuxna, eftersom BRIS redan har en fin verksamhet dit barn kan vända sig, som täcker behovet av motsvarande stöd för barn och unga. För vuxna ska stödet riktas brett: nästan var femte svensk vårdar, hjälper eller stödjer regelbundet en närstående som är långvarigt fysiskt eller psykiskt sjuk. Långt fler finns i närheten och ser, men blir inte själva sedda. Detta kan tynga och tära att inte ha någon att anförtro sig åt. Linjen ska därför rikta sig både till de vuxna som själva mår dåligt psykiskt eller har självmordstankar och till deras anhöriga och närstående”, skriver Liberalerna.

– Det är ett självklart mål för oss liberaler är att människor ska få lika god hjälp med sin psykiska ohälsa som för sin fysiska. Varje människa som behöver stöd måste få hjälp innan det är för sent, var i landet hon än bor, hur sjukdomen än tar sig uttryck och när i livet hon än drabbas, säger Johanna Wyckman (L), regionråd med ansvar för psykiatri. (Bilden)

FOTO: LIBERALERNA

Dela gärna artikeln: