”Viktigt att regionen utökar arbetet med fasta läkarkontakter”

”Viktigt att regionen utökar arbetet med fasta läkarkontakter”

2021-05-11 Av av Mönsterås-NyttLÄNET

På tisdagen presenterade Länsunionen nyheter kopplade till primärvården och utvecklingen av en mer patientnära vård i Region Kalmar län.

– Vi i Länsunionen har tidigare gjort omfattande investeringar för att se till att alla invånare i Kalmar län ska ha tillgång till en nära, trygg och jämlik vård. Vi vill att vård och utveckling ska komma alla till del utefter behov oavsett vart i länet de bor. Därför ser vi nu till att omställningen till en god och nära vård intensifieras och prioriteras, säger regionstyrelsens ordförande, Angelica Katsanidou (S).

”Viktigt”

I arbetet med att ta fram budgetriktlinjer som sedan blir del av kommande regionplan har Länsunionen haft ett stort antal verksamhetsbesök. Den nära vården blir ett prioriterat område i budgetriktlinjerna.

– Det är viktigt att regionen utökar arbetet med fasta läkarkontakter och skapar möjligheter att kunna ha direktkontakt med sin egen doktor. Dessutom vill vi att hemsjukhuset som varit framgångsrikt i Borgholm ska utvecklas och anpassas i hela vårt län, säger Yvonne Hagberg (S), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvård.

”Ökad samverkan”

– Vi behöver en ökad samverkan mellan alla nivåer för att utveckla den person- och familjecentrerade vården. En sådan samverkan kan bidra till att mer vård kan göras i hemmet och kontinuiteten i kontakten med vården kan utökas för patienten. Det handlar om att sätta patienten i fokus, säger Christer Jonsson (C), regionstyrelsens vice ordförande.

– Vi vill skapa incitament till nya digitala lösning och uppmuntra till nya arbetssätt med egenmonitorering, digitala konsultationer och en digital hälsocentral, säger Johanna Wyckman (L), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvård.

FOTO: FREEPIK

Dela gärna artikeln: